Sale!
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 1R BATXILLERAT. PROYECTE NEXE

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 1R BATXILLERAT. PROYECTE NEXE

9788490264454

LIBRO CON EL 5% DE DESCUENTO YA APLICADO SOBRE SU PVP

39,50 € tax incl.

AuthorLópez-Pampló Rius
LanguageValencià
Number of pages224
Theme,MATERIAL DIDÁCTICO
Publishing houseEdicions Bromera
Year2015
Width220 mm
Height290 mm
S.L.5
MATERIAL DIDÁCTICO4
Gonçal1

 Nou unitats didàctiques.

 Estructuració de cada unitat en tres seccions bàsiques: Text i discurs, Gramàtica i Literatura.

 Enfocament molt pràctic, que combina exposicions teòriques clares amb activitats concretes.

 Creació i recreació de textos de diversos àmbits lingüístics, fidels a un plantejament comunicatuy de l'ensenyament d ela llengua i la litertura.

 Comentaris de text guiats en totes les unitats.

 Tria acurada de textos de diferents àmbits d'ís i tipologies diverses, actuals i interessants per a l'alumne.

 Secció de repàs al final de cada unitat.

 

 

Els materials del Projecte Nexe...

 

 Inclou continguts de llengua i literatura en 1r i 2n.

√ Mostra obres literàries de tot l'àmbit lingüístic, de tots els gèneres i escrites per homes i dones.

 Es basa en un enfocament sistemàtic de l'estudi de la literatura, amb contextualitzacions històries, eixos cronològics i un àmplia selecció de textos.

 Té molt en compte el comentari de text, com també l'anàlisi pautada i senzilla de les tipologies textuals i els gènere discursius.

 Repassa els punts més febles de la normativa i aprofundeix en altres qüestions, per assegurar un bon nivell d'escriptura en l'alumnat.

Related Products