Valencian / catalan  There are 16 products.

per page

Dues peces de teatre que ens acosten, un joc d'enganys i de sorpresas […]

8,95 €

Aborda aspectes no tractats amb tanta minuciositat en altres volums com ara: el lo neutre, l'expressió de les perífrasis d'obligació, de probabilitat, d'imminència, la correcta construcció dels diferents tipus d'oracions, etc.

9,95 €

Un instrument que permet als usuaris redactar textos ben cohesionats, expressar les informacions amb claredat i aprendre estratègies per a generar idees i per estructurar-les convenientment

9,95 €

Els autors han intentat una aproximació als modismes en general amb un bon nombre de propostes d'activitats que permeta la familiarització amb l'ús de locucions i frases fetes, de gran utilitat.

9,95 €

Adreçat als alumnes que ja han assolit un nivell mitjà en l'aprenentatge de la llengua. Repàs d'aquells punts de morfosintaxi més difícils de dominar (l'expressió de la causa, de la conseqüència, de la possibilitat) així com dels barbarismes més usuals, per tal d'erradicar-los.

9,95 €

Activitats per al treball de la morfologia verbal que tenen com a objectiu el domini dels temps verbals en els diferents tipus de text (narratiu, informatiu, instructiu, etc.) que usem per a comunicar-nos.

9,95 €

Activitats dissenyades per a aquells que han de completar l'aprenentatge de l'ús de les grafies.

9,95 €

L'aprenentatge de l'ús de les grafies relacionat amb els altres aspectes de la llengua: ortografia dels temps verbals, dels plurals, de les paraules derivades...

9,95 €

Diferents activitats que plantegen un treball sistemàtic sobre l'ús dels pronoms febles.

9,95 €

Material auxiliar amb exercicis d’ortografia, morfologia nominal i verbal, sintaxi...

3,95 €

Material auxiliar amb exercicis d’ortografia, morfologia nominal i verbal, sintaxi...

3,95 €

Material auxiliar amb exercicis d’ortografia, morfologia nominal i verbal, sintaxi...

3,95 €
Showing 1 - 12 of 16 items