TERMES I CONDICIONS

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Vosté està visitant la pàgina web www.libreriaenki.com titularitat de Patricia Marín (d'ara en avant LA COMPANYIA). Dades Fiscals ACCEPTACIÓ De l'USUARI Estes Condicions d'Ús (d'ara en avant Avís Legal) regulen l'accés i utilització de la pàgina web www.libreriaenki.com (d'ara en avant la "Web") que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves del present Avís Legal. LA COMPANYIA pot oferir a través de la pàgina web, servicis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'Usuari en cada cas concret.

ACCÉS A LA PÀGINA WEB I CONTRASENYES

En general no s'exigix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina web, sense perjuí que per a la utilització de determinats servicis o continguts de la mateixa s'haja de realitzar dita subscripció o registre.

Les dades dels Usuaris obtinguts a través de la subscripció o registre a la present pàgina web, estan protegits per mitjà de contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantindre la seua contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a LA COMPANYIA immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servici de la pàgina web, de la que haja tingut coneixement.

LA COMPANYIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament y/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos a què estan exposats, tot això, d'acord amb allò que s'ha establit per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

LA COMPANYIA no es fa responsable enfront dels Usuaris, per la revelació de les seues dades personals a tercers que no siga deguda a causes directament imputables a LA COMPANYIA , ni per l'ús que de tals dades facen tercers aliens a LA COMPANYIA.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i servicis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'orde públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els servicis que es presten a través d'esta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de totes maneres puga danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus servicis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es troben en la Web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servici d'accés per mitjà del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA COMPANYIA presta el servici, així com realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els dits sistemes o servicis.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se de que el material remés per a la seua inclusió en el lloc web complix les lleis que en cada cas puguen ser aplicat. La COMPANYIA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguen incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en este lloc web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@libreriaenki.com

ENLLAÇOS DE TERCERS

El present Avís Legal es referix únicament a la pàgina web i continguts de LA COMPANYIA , i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Els destins de dites enllaços no estan sota el control de LA COMPANYIA , i LA COMPANYIA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a què s'arribe des de la web de LA COMPANYIA, ni de cap canvi o actualització de les dites pàgines.

RESPECTE A LA TRADUCCIÓ.

Respecte a la traducció: Estos Termes i condicions han sigut traduïts de l'espanyol, per la qual cosa, en cas de discrepància, es prendrà SEMPRE com a vàlid el text en espanyol